METODISK STEGRING AV TILLSLAG OCH DRIVA BOLL

Är en metodbok för spelare på alla nivåer, den nye ungdomstränaren, föräldern, den erfarne tränaren eller bara dig som är nyfken på hur du ska bedriva träning i största allmänhet. Boken beskriver därför en rad olika lärmetoder som syftar till en ökad förståelse för att lära in olika fotbollsfärdigheter. Vi stegrar inlärningen och går från isolerad teknikträning till matchanpassad spelträning. Boken berör också tekniska, taktiska, fysiska och mentala områden.


Det finns olika sätt att betygsätta varje färdighet som tränas in. Vi använder oss därför av olika typer av mallar i bokens sista del "Träningsdagboken", där vi lämnar över bedömningen till spelaren med hjälp av tränaren att utvärdera och skatta hur det går med själva träningen.

Experter menar att det är viktigt att få spelarna att ta ansvar för sin egen utveckling där sociologiska och psykologiska faktorer blir viktiga att ta hänsyn till. Personlighetsdrag som karaktiserar att kunna hantera stress, agera med självförtroende, ha rätt attityd, vara motiverad samt ha fokus och vara koncentrerad är andra viktiga egenskaper att ta hänsyn till.

De metodiska principer och arbetsmetoderna i boken intar en mycket viktig ställning i den pedagogiska undervisningen. Om de didaktiska principerna kan man säga att de är allmänna riktlinjer som tränare och spelaren bör följa i arbetet med att förverkliga uppställda mål som att: skapa en bra lärmiljö, att gå lugnt och metodiskt tillväga, medveten handledd övning, åldersanpassning av undervisningen, planera träningen, etcetera.

Det är viktigt att utbilda spelare i unga åldrar genom att implementera strukturerade träningsprogram. Den här boken kan ses som ett körkortsprov. Behärskar spelaren de tekniska momenten som finns i boken, ökar förutsättningarna för att bli en duktig spelare i framtiden.


Denna bok ska kunna användas som kursbok vid olika utbildningar, t.ex. för studiecirklar i föreningar. Förhoppningen är att denna bok ska bidra till att fler barn börjar med fotboll och uppleva den glädje fotbollen skänker.


- Ossie Selimovic

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

KONTAKT

webshop@footballleadership.com

FÖLJ OSS

   Instragram

BETALNING

Vi tar emot Swish

1230095299

© Copyright 2015. All Rights Reserved.