Vår metodik

Att undervisa rörelseteknik med boll

Spelarnas rörelseteknik med och utan boll kan vara svårt att skilja åt.
oftast är nick bundet med avstamp, tillslag på bollen med löpningen osv.

Därför är det viktigt när man finslipar teknik, samt kombinerar den med rörelseteknik med och utan boll. Rörelseteknik med boll kan delas upp i följande moment:


  • driva och tillslag på boll
  • stoppa bollen och bollöverföringar
  • vändning och riktiningsförändringar
  • finter och dribblingar
  • erövra boll
  • inkast
  • målvaktens teknik


Av alla moment är tillslag och driva boll grundläggande fotbollsmoment.
Speleffektivitet speglas i att i rätt ögonblick utnyttja skottet. Idag försöker man ta emot bollen så snabbt som möjligt, för att snabbar passa den vidare eller skjuta på mål. Det innebär att spelarna måste ha en hög kvalitet för att kunna ta emot bollen samtidigt som det är underordnat skottet(tillslag på bollen).


I dagens fotboll betonar man bollöverföringar med insidan, utsidan samt med helvrist för att utesluta att stoppa bollen med fotsulan hela tiden då det saktar ner spelet. Man strävar efter att spela med direkt tillslag för att tjäna tid och utrymme. Dagens fotboll kräver av fotbollspelaren teknisk allsidighet i samband med snabbhet, rörlighet, koordination och styrka. För att uppnå detta måste spelarna undervisas i alla tekniska moment i unga år. Inlärningen i den moderna tekniken som att röra sig med bollen börjar man med enkla rörelseelement som:


  • lära sig driva bollen
  • lära sig tillslag på bollen


Den ordningen har sin logik på grund av att momenten liknar varandra strukturmässigt och hänger ihop.

På detta sätt är rörelsemekaniken säkrad. Tidigare dominerande tillslag på bollen med bredsida.

Detta tillslag eller skott(passning) är begränsat, mindre hårt samt stör rytmen och dessutom så signalerar det passningens riktning.


Tillslag med vristen stör inte löprytmen, den är hårdare, den signalerar inte passningsriktningen, däremot så maskerar den passningsriktningen. Vissa mätningar har visat att precisionen nästan är lika vid båda tillslagen dvs bredsidan och vristen. Det signalerar att dessa faktorer bekräftar att tillslag med vristen är mer ekonomiskt, överraskande, snabbare, hårdare och mer effektivt. Därför är det viktigt att från början öva upp tillslag med vristen i ung ålder. Vi definerar tillslag med vristen med dessa variationer.Helvrist

Insidan av vristen

Utsidan av vristen